Skip aktualności

Aktualności

Picture of Jacek Ryl
Brak dostępności do e-korozji w wakacje
by Jacek Ryl - Tuesday, 1 July 2014, 11:53 AM
 

W dniach od 11 lipca najpóźniej do 10 sierpnia br. portal edukacyjny e-korozja wejdzie w tryb konserwacji, podczas którego nie będzie możliwości korzystania z materiałów w nim dostępnych. Proszę o uprzednie ściągnięcie potrzebnych Państwu dokumentów.

 
Picture of Jacek Ryl
Aktualizacja moodle do 2.6.2+
by Jacek Ryl - Monday, 21 April 2014, 10:53 AM
 
Strona e-korozja została zaktualizowana do nowej wersji moodle. Proszę aby zgłaszać wszelkie nieprawidłowości w działaniu serwisu.
 

Skip available courses

Available courses

Stopień I

Semestr III

Stopień I

Semestr V

Stopień I

Semestr V

specjalność: IK

Stopień I
Semestr VII
specjalność: IK

Stopień II
Semestr II
specjalność: IK

Stopień II

Semestr II

specjalność: IK

Stopień II

Semestr II

specjalność: IK

Stopień II

Semestr II

specjalność: IK
Stopień II

Semestr II
Stopień II

Semestr II

specjalność: IK
Stopień I

Semestr VII

specjalność: IK
Stopień I

Semestr VII

specjalność: TZPK
Stopień I

Semestr VII

specjalność: TZPK
Stopień I
Semestr VII
specjalność: TZPK
Stopień II

Semestr II

specjalność: TZPK

Konserwacja i Degradacja Materiałów

Stopień: I

Semestr: III

Stopień I

Semestr III

Stopień I

Semestr III

Stopień I

Semestr I

Chemia, sem.III
Chemia, s. V


1W, 2L
Chemia, s. V


1W, 2L

Stopień I
Semestr IV

Stopień I
Semestr III

Stopień I

Semestr IV

Stopień I

Semestr IV

Stopień I

Semestr V
Studia Podyplomowe
wykłady prowadzone przez prof. G. Jerkiewicza
To jest kurs testowy, prezentujący możliwości platformy moodle.org
Warsztaty Nanoskopia, zajęcia dla Słuchaczy Studium Doktoranckiego, realizowany w ramach programu "Kapitał Ludzki, Narodowa Strategia Spójności"
Prowadzący: Prof. Jacek LIPKOWSKI z University of Guelph, Ontario, Canada.

Kurs zorganizowany dla doktorantów Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej. Dostęp do kursu po kontakcie z administratorem.
Elipsometryczne techniki pomiaru właściwości materiałów cienkowarstowych
Kalendarze, przedstawiające obłożenie sal: 309, 317, 111, 112, 117
W poniższym kursie zamieszczono skrypty dla studentów i kursantów przygotowane przez pracowników Katedry Elektrochemii Korozji i Inżynierii Materiałowej.